Anmälan VM i 2-timmars uthållighetsracing

Anmälan till VM i 2-timmars uthållighetsracing

Anmälan senast xx xxxx. Faktura på nätverkseventet skickas på det totala beloppet och skall vara betald senast den xx xxxxx.