Trackdays

Drifting-trackdays

RiVs kollega VN Motorevent arrangerar också drifting-trackdays på Mittsverigebanan. VN Motorevent kör alla Trackdays under SMA-flagg vilket innebär att samtliga deltagare måste ha antingen en SMA-årslicens eller en SMA-engångslicens. RiV och VN Motorevent har i samarbete med Mittsverigebanan och SMA också den arrangörsförsäkring som krävs i enligt med "Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring".

Detta ger alla som vill utveckla sin körteknik men som inte har möjlighet att köra de stora tävlingsserierna, eller som vill testa och träna mellan tävlingarna, en möjlighet att få nöta lite gummi.

Grindarna öppnar ca 1 timme innan eventet och bokning och betalning skall vara gjord innan man får tillträda bandepån. Anmälan kan göras fram tills en timme före start.

Normalt håller vi också kiosk/grill öppen så det finns chans att få i sig en smarrig burgare eller så innan eller efter körning.

Dessutom håller vi öppet för publik (förutsatt att Corona-situationen så möjliggör) och det kommer vara gratis inträde på samtliga VN Motorevents arrangemang