Vinterförvaring

Vinterförvaring 2023-2024 i Antjärn, 1 km från Mittsverigebanan

 • 2,7 meter porthöjd
 • Isolerad lokal på betongplatta
 • Uppvärmt, ca 15 grader
 • Larm (Verisure) inklusive brandvarnare, väktarryck och kameraövervakning
 • Lämnas till förvaring mellan 29/-1/10 eller 13/10-15/10 2023 (förbokas)
 • Hämtas 3/5-5/5 2024 (förbokas)
 • Perioden för förvaring är mellan 1/10 2023 och 5/5 2024
 • Pris 350 kr per kvadratmeter för perioden ovan, dock lägst för...
  ... bil 3 500 kr 
  ... motorcykel 1 500 kr
  * Laddning 350 kr (kund tillhandahåller godkänd laddare typ CTEK)
  * Alla priser inklusive moms
  * Har man även sommarförvaring lämnar vi 25 % rabatt på priserna ovan 
 • Fordonet skall minst vara "garageförsäkrat"
 • RiV har ansvarsförsäkring samt försäkring för vinterförvaring i Länsförsäkringar
 • Betalning sker i två delar, 500 kr senast 5 dagar efter fakturadatum (bokningen är inte garanterad förrän betalning skett) och resterande belopp senast 2 bankdagar innan inlämning
 • Har du några frågor kontakta oss på 072-940 68 29 (Perra) eller 070-665 15 84 (Lars)

Bokning/förfrågan 2024

Fyll i nedanstående så återkommer vi med avtalsförslag enligt priser och villkor ovan. Vill ni ha ett prisförslag först så kontakta oss här. Platser är bokade först när avtal signats (vilket sker via e-box med BankID) och bokningsavgiften är betald.