Tävlingsformer

De vanligaste tävlingsformerna

Lap match
Man skall köra två på varandra följande varv så lika som möjligt och den som har lägst genomsnittlig differens efter alla heaten vinner. Man startar en och en från depån. Beroende på önskemål och antal deltagare kan man köra 1 till 4 heat. Lämplig tävlingsform då förkunskaperna är låga och/eller väldigt olika mellan deltagarna. Tidsåtgång normalt ca 1,5 till 3 timmar varav 20 min information och förberedelse. Kan köras som lag eller individuellt.

Slalom
Man kör en slalombana och vinnaren kan koras antingen utifrån jämnaste körning (typ lap match) eller snabbaste körning. Man startar en och en och beroende på önskemål och antal deltagare kan man köra 1 till 4 heat. Lämplig tävlingsform både då förkunskaperna är låga och/eller relativt lika mellan deltagarna eller för de mer rutinerade då man kan välja hur man utser vinnaren. Tidsåtgång normalt ca 1,5 till 3 timmar varav 20 min information och förberedelse. Kan köras som lag eller individuellt.


Sprint
Man kör antingen 8-15 varv eller 15-20 minuter med rullande start och den som kommer först över mållinjen vinner. Beroende på önskemål och antal deltagare kan man köra 1 till 4 heat. Lämplig tävlingsform då förkunskaperna är relativt höga och/eller relativt lika mellan deltagarna. Tidsåtgång ca 1,5 till 3 timmar varav 20 min information. Kan köras som lag eller (företrädesvis) individuellt. 

Endurance
Man kör i lag i 2 timmar med rullande start beroende på önskemål och antal deltagare med förarbyten efter 20 minuter och flest varv när tiden går ut vinner. Lämplig tävlingsform då förkunskaperna är låga och/eller väldigt olika mellan deltagarna. Tidsåtgång normalt ca 3 till 4 timmar varav 40 min information och förberedelse. Körs i lag.

Vi kan även skapa andra typer av körning utefter önskemål och förutsättningar, kontakta oss nedan om du vill diskutera eller har speciella önskemål 

Så här kan ett 2 timmars endurance-event se ut;

  • 10:30 Ankomst, kaffe 
  • 10:45 Information om dagen, säkerhet och körteknik 
  • 11:30 Bekanta sig med bilarna, prova hjälmar, justera bälten, träna förarbyten etc. 
  • 12:00 Lunch 
  • 12:50 Förarmöte 
  • 13:00 Uppställning för race 
  • 13:15 Start 
  • 15:15 Målgång 
  • 15:30 Prisutdelning 
  • 16:45 Avslut 

Välkommen att kontakta oss för en diskussion hur vi kan hjälpa er med ett oförglömligt event.