Förarevaluering

 Förarevaluering

Poängen beskriver förarens metodiska kvalitéer.

1 = Dåligt (föraren har ingen metodik, ej heller färdighet eller bedömningsförmåga) 2 = Mindre bra (förarens metodik och bedömningar bör förbättras)

3 = Bra (föraren tänker och praktiserar en del metoder, men missar ofta)

4 = Mycket bra (föraren tänker och praktiserar metoder, men missar ibland)

5 = Utomordentligt bra (föraren praktiserar metoder utan fel)

Varje förare kör 5 varv + ut/in.

Individuell återkoppling:

Ge föraren konkret återkoppling på evalueringen efter körningen

Poängberäkning och "betyg:"

Summera alla poäng på frågorna 1 - 8 och skriv ner totala summan. Dividera totalsumman med 8 och skriv ner genomsnittsbetyg.

För uppgradering till Advanced krävs ett genomsnittsbetyg på minst 4.0. Dessutom skall inte betyget på någon av frågorna understiga 4 (inkluderat frågorna 9 samt 10)

För uppgradering till Instructor krävs samma evalueringsresultat som för Advanced. I tillägg krävs godkännande av Huvudinstruktör.

Namn:______________________________________

TOTALSUMMA:________________________________ Totalsumma:_______ : 8 = _______________________

I. Hur utnyttjar föraren banans bredd under kurvtagning?

1 Kör mer än 80 cm från kanten

2 Kör 60 - 80 cm från kanten

3 Kör 40 - 60 cm från kanten

4 Kör 20 -40 cm från kanten

5 Kör 0 - 20 cm från kanten

II. I vilken grad väljer föraren en bra turn-in punkt?

1 Helt tillfälligt

2 Ofta tillfälligheter som råder

3 Prövar och träffar ofta

4 Träffar i dom flesta kurvorna

5 Träffar i alla kurvor

III. I vilken grad träffar föraren apex punkten?

1 Helt tillfälligt

2 Ofta tillfälligheter som råder

3 Prövar och träffar ofta

4 Träffar i dom flesta kurvorna

5 Träffar i alla kurvorna

IV. I vilken grad träffar föraren exit punkten?

1 Helt tillfälligt

2 Ofta tillfälligheter som råder

3 Prövar och träffar ofta

4 Träffar i dom flesta kurvorna

5 Träffar i alla kurvor

V. Hur använder föraren ratten?

1 Sitter allt för långt ifrån, och har felaktig fattning.

2 Sitter på rätt avstånd men har felaktig fattning

3 Prövar att hålla rätt, men faller tillbaka till "dåliga" vanor.

4 Håller mestadels rätt men gör omotiverade omtag

5 Håller rätt utan omotiverade omtag.

VI. I vilken grad har föraren ojämn rattföring?

1 Mycket ojämn rattföring som hela tiden skapar obalans i bilen

2 Ojämn rattföring i dom flesta kurvorna

3 Ojämn rattföring, t.ex. korrigering mitt i och ut ur kurva

4 Något ojämn rattföring, men bara till och från och utan betydliga konsekvenser för bilens balans

5 Mycket stabil rattföring i alla kurvorna

VII. I vilken grad bromsar föraren efter turn-in punkten?

1 Hela tiden

2 Mycket ofta

3 Ganska ofta

4 Sällan

5 Aldrig

VIII. Ger föraren gas för tidigt i kurvorna?

1 Ja, alltid

2 Ja, mycket ofta

3 Ja, ganska ofta

4 Ja, men bara till och från

5 Nej, aldrig

IX. I vilken grad behärskar föraren toe/heal teknik (endast Advanced uppgradering)

1 Behärskar inte alls.

2 Prövar, men klarar inte.

3 Prövar, och lyckas ibland

4 Använder konsekvent och lyckas ofta

5 Använder konsekvent och lyckas alltid

X. I vilken grad har föraren jämna varvtider (endast Advanced uppgradering)

1 Mer än 3 sekunder mellan bästa och sämsta tid.

2 2 - 3 sekunder mellan bästa och sämsta tid

3 1 - 2 sekunder mellan bästa och sämsta tid

4 0,5 - 1 sekund mellan bästa och sämsta tid

5 Mindre eller lika med 0,5s mellan bästa och sämsta tid.Skriv din text här ...