Villkor trackday

Villkor MidSweden Trackday


Grundläggande information som du måste känna till och godkänna innan du anmäler dig. 

 • Vi kör normalt med posteringsljus men i vissa sammanhang kan även flaggor eller s.k. LED-puckar förkomma.
  * Fast gult/stilla gulflagg innebär att hinder finns i närheten av banan och du skall sänka
  hastigheten såpass att du hinner stanna om något dyker upp.
  * Blinkande gult/svängande gulflagg innebär att hinder finns på banan och du skall sänka hastigheten såpass att du hinner stanna om något dyker upp.
  * Blinkande grönt/svängande grönflagg innebär att hindret är borta och körning återgår till det normala.
  * Blinkande rött/svängande rödflagg innebär att körningen avbryts och du skall omedelbart köra in i depån. Rött visas också vid avflaggning av körpass
 • I bandepån kör man alltid i fastlane (till höger) tills dess man kommer till sin depåplats.
 • Maxhastighet i bandepån är 30 km/h och i maskindepån gångfart.
 • Vid utfart ur bandepån skall man vänta på grönt ljus alt Ok från funktionär innan man kör och man måste följa depåutfarten (innanför kurva 1).
 • Får du stopp på banan så sitt kvar med bälte och hjälm på och avvakta att vi kommer ut och hjälper dig. Du får inte kliva ur bilen ute på banan undantaget om bilen tagit eld.
 • Posteringarna är obemannade men det finns Rescue Car med släckare, första förband, bogserlinor och annat som skickas ut om något händer. Det finns dessutom en brandsläckare på varje postering samt 3 i bandepån.
 • Om en eventuell olycka med misstänkta personskador eller brand inträffar så är det endast träningsledaren som kontaktar räddningstjänsten.
 • Om du avser släppa förbi någon så visar du det tydligt genom att sänka farten, visa med körriktningsvisaren och flytta dig åt det håll du visat med körriktningsvisaren. Det är alltid den omkörandes ansvar att omkörningen genomförs säkert.
 • Eventuell tankning skall ske på den s.k. rallycross-starten
 • Bälte och hjälm skall vara på och fastspänt så länge fordonet rullar i bandepån eller på banan.
 • Generell åldersgräns för att köra är 16 år, dispans för lägre ålder kan ges om tillräckliga meriter kan påvisas och söks vid anmälan (i fältet övrigt). Målsmans skriftliga medgivande skall lämnas om föraren är under 18 år.
 • Förare och eventuell medåkare skall teckna en obligatorisk olycksfallsförsäkring, antingen vår försäkring alternativt en SMA årslicens/försäkring

Olycksfallsförsäkring för förare och medåkare

Försäkringen är i grunden en s.k. kollektiv olycksfallsförsäkring som Folksam tillhandahåller som ger ett utökat personligt försäkringsskydd vid en eventuell olycka motsvarande den försäkring som normalt är kopplad till en licens typ SBF och SMA. Försäkringen ingår för samtliga förare.

För ersättningsnivåer och kompletta försäkringsvillkor, läs vidare här

Ny förare

Om du kört färre än 4 trackdays (eller motsvarande erfarenhet av bankörning) och/eller färre än 2 gånger på Mittsverigebanan så hör du automatiskt till gruppen "Ny förare", detta dels för din och andras säkerhet och dels för att du skall få tid och möjlighet att i lugn och ro lära dig banan. Du kan också få möjlighet att åka med någon av våra rutinerade förare och/eller att någon följer med dig i din bil för att visa lite spårval och annat nyttigt att veta. 

Har du inte tidigare kört trackday på Mittsverigebanan så får du en separat, kortare introduktion till gällande regler i samband med din första körning, det är därför viktigt att du är på plats i god tid. Skulle du av någon anledning bli sen så skall du söker upp träningsledarn innan du kör in i bandepån.

Krav på personlig utrustning

Både förare och eventuell medåkare skall under körning ha;

 • Hjälm
 • Heltäckande klädsel av bomull eller ylle
 • Skor av läder eller flamsäkert material
 • Handskar rekommenderas (läder eller flamsäkert material)

Krav på fordon

Bilen behöver inte vara besiktigad men följande måste fungera.

 • Säkerhetsbälte
 • Bromsljus
 • Hel- och halvljus (om körning i skymning, gryning eller mörker)
 • Bakljus (om körning i skymning, gryning eller mörker)
 • Blinkers (om bilen är utrustad med det)
 • Vindrutetorkare (om bilen är utrustad med det)
 • Däck i gott skick 
 • Bromsvätska i kod kondition (Mittsverigebanan är krävande för bromsarna!)

I övrigt gäller;

 • Maximal ljudnivå 95 dB
 • Inga läckage av vatten, olja, bromsvätska etc. får förekomma
 • Inga lösa föremål får finnas i bilarna
 • Markskydd skall användas i ban- och maskindepå vid underhåll eller reparation

Inför varje trackday skall man göra en egenkontroll av personlig utrustning och fordonet, checklista för det finner ni här

Medåkning/Extraförare

Medåkning är tillåten om de personliga utrustningskraven uppfylls samt att stol, bälten etc. är anpassade för ändamålet. Du kan även ha en extraförare och vederbörande måste uppfylla kraven ovan om "Krav på personlig utrustning". Anmälningsavgiften skall vara betald innan körning påbörjas.

Inför körning

Ca 15 minuter Innan körningen påbörjas hålls ett förarmöte där samtliga som avser köra skall delta och där vi informerar om dagens hålltider och rutiner samt övrig nödvändig information.

All tankning skall ske på startplattan för rallycrossen. Ingen tankning får ske vare sig i ban eller maskindepå.

Samtliga kommer utan extra kostnad få låna transponder (ej kategorin "Nya förare") för att kunna hålla koll på sina och andras tider, dessa ser man då i gratis-appen Speedhive. Körkort eller kreditkort kan krävas som pant.

Körning

Beroende på antal deltagare, typ av fordon samt förarnas rutin kan körningen delas in i en eller flera grupper. I dessa fall är körpassen normalt 20 minuter långa och gruppbyte görs rullande under eventet.

Gruppindelning enligt följande görs dock alltid;

 • Ny förare 
 • Erfarna förare 

Det finstilta

Sist men inte minst så kommer vi till det finstilta. Det är viktigt att du läser igenom detta. Du kommer också att få godkänna dessa villkor i samband med anmälan.

 • I de allra flesta fall så gäller INTE bilens vagnskadegaranti/försäkring inne på banområdet
 • RiV eller banägare kan inte hållas ansvarig för skada som uppkommer på bilar eller annat före, under eller efter eventet
 • All körning sker på egen risk
 • Kör inte på gränsen av din eller bilens kapacitet, talesättet "ingen kommer ihåg en fegis" är vida överdrivet och riskera kosta dig och andra mer än ni är beredd att betala
 • Visa hänsyn och respekt för övriga deltagare och personal på och på sidan av banan
 • Som deltagare accepterar du fullt ansvar för alla kostnader för t.ex. bärgning, sanering, reparationer, tömd brandsläckare, absorberingsmedel, återställning av sandfållor eller annat som eventuellt orsakas av dig eller ditt team.

  Bokningarna är tillgängliga på Tickster 3-4 veckor innan eventet