Frågor & svar

Frågor som dök upp i samband med frågeformuläret 

 • Bil & MC, hur ser planer ut för MC? -  RiV kommer inte köra MC men däremot kommer både NRS, SMC och Ankans Racing att köra på Mittsverigebanan under året
 • SBF trackdaylicens? Tyvärr har vi inte någon möjlighet idag att köra under SBF då de saknar en smidig lösning för trackdays. Vi jobbar dock på det 
 • Blanda inte regade och vagnboksbilar -  Är vi större sällskap så absolut men då vi redan måste separera lättviktsbilar (Legends, Aquila, Radical etc.) och sådana som inte har erfarenhet av bankörning/nya på Mittsverigebanan så kommer det bli för många grupper. Men som sagt blir vi tillräckligt många så löser det sig. 
 • Vill använda min egen olycksfallsförsäkring -  Vi har tittat på det men kommer närmare beslutet att vi måste tillhandahålla försäkringen för att inte riskera att RiV eller banan hamnar i blåsväder vid en eventuell olycka 
 • Som långväga tacksam för helger - Vi försöker ta så många helger vi kan. Vi kommer även under juni till augusti att köra ett antal onsdagar mellan 10-17. 
 • Behöver man ha SMA licens som tidigare för trackdays? -  Som det ser ut nu kommer man kunna köpa en RiV engångsförsäkring, RiV årsförsäkring eller köra på SMA årslicens/försäkring. RiVs årsförsäkring kommer ligga på ungefär 500 kr och SMA på ca 650 kr. Notera dock att SMA gäller på alla event i Sverige som kör under SMA-flagg, Riv-försäkringen gäller f.n. bara på RiVs egna event. 
 • Kunde man gå kurs för att lösa licens för hela året? När är den i så fall? -  En SBF licenskurs i racing håller SMK Sundsvall och Axehult Motorsport den 6:e maj men tyvärr så som vi skriver i punkt två så kommer vi inte kunna köra våra trackdays under SBF-flagg i år.
 • Klippkort/säsongskort trackdays? 5 ggr = XX kr, 10 ggr = XX kr, etc.? -  Det går absolut att fixa, vi kommer ta fram en lösning in nan säsongsstart 
 • Är det ngt speciellt med denna försäkring?  Det speciella är att denna är avsedd för ändamålet, många av de olycksfallsförsäkringar som finns med hemförsäkringen eller separat klassificerar motorsport som "riskfyld" verksamhet och omfattas då inte. 
 • Vore toppen om trackday avgiften inte var så hög, 700 kronor per tillfälle då blir det inte mycket kört för vanligt folk -  Tyvärr är kostnaderna så pass höga att genomföra trackdays att vi inte kan hålla priset lägre, förutom personal skall det betalas banhyra, försäkring (alltså arrangörsförsäkring), sopning efter event etc. Vi får trösta oss med att det mig veterligen inte finns någon bana som arrangerar trackdays till ett lägre pris än vad vi gör.
 • Hellre färre tillfällen men med fler deltagare och öppen kiosk speciellt på varma dagar då man måste låta bilen kallna en bra stund mellan passen -  Tyvärr är färre tillfällen ingen garanti för större antal deltagare om än att det i teorein kan verka rimligt. Vi kommer dock att dels hålla kiosken öppen så ofta det är möjligt men också komplettera med självservice av bl.a. dricka, snacks, enklare mat etc. 
 • Är det ett vi villkor med försäkring vill jag teckna årsförsäkring och få möjlighet att se försäkringsbrevet d v s villkoren. Finns det på er hemsida? -  Vi kommer som står i punkt 4 att sannolikt behöva ha en obligatorisk försäkring. De alternativ vi kommer erbjuda och dess villkor ligger nu på hemsidan under "Villkor trackday"