Open Track

Open Track

Några torsdag från mitten av juni till mitten av augusti mellan 13:00-16:00 kommer vi köra Open Track på Mittsverigebanan. Open Track innebär att du kan komma och köra några varv på banan med din vanliga bil eller MC utan att behöva boka, ha speciell utrustning eller licens. Se kalender här

Open Track går inte under trackday, träning eller tävling utan under dessa tillfällen gäller normala trafikregler vilket innebär att man inte behöver hjälm eller annan säkerhetsutrustning och man kan ha passagerare. Det innebär också att fordonet måste vara skattat, besiktigat och försäkrat samt godkänt att köra på allmän väg utan några restriktioner. Bilens trafikförsäkring gäller men däremot kan ev. hel- och delkasko ha begränsningar gällande giltighet. Bashastighet gäller samt banans ordinarie regler rörande körriktning, bansträckning etc. Omkörningsförbud råder också förutom på start och målrakan där omkörning får ske förutsatt att framförvarande fordon tydligt indikerar att den vill bli omkörd (blinkar höger samt flyttar sig till högra sidan). Omkörning skall alltid ske på vänster sida. Iinga lösa föremål får finns i fordonet.

Kostnaden för Open track är 100 kronor per påbörjade 10 minuter. Betalar gör du via Swish när du kört klart.