Open Track

Open Track

Varje torsdag från den 15:e juni till 17:e augusti mellan 12:00-16:00 kommer vi köra Open Track på Mittsverigebanan. Open Track innebär att du kan komma och köra några varv på banan med din vanliga bil eller MC utan att behöva boka, ha speciell utrustning eller licens. 

Open Track går inte under trackday, träning eller tävling utan under dessa tillfällen gäller normala trafikregler vilket innebär att man inte behöver hjälm eller annan säkerhetsutrustning och man kan ha passagerare. Det innebär också att fordonet måste vara skattat, besiktigat och försäkrat samt godkänt att köra på allmän väg utan några restriktioner. Bilens trafikförsäkring gäller men däremot kan ev. hel- och delkasko ha begränsningar gällande giltighet. Bashastighet gäller samt banans ordinarie regler rörande körriktning, bansträckning etc.

Kostnaden för Open track är 100 kronor per påbörjade 10 minuter. När du ankommer till banan registrerar du dig och får en sticker som du placerar på vindrutan som kommer registrera den tid du kör på banan. Kommer du fler gånger så använder du samma sticker. Betalar gör du via Swish när du kört klart.