Trackdays 2023

Trackdays 2023

Tyvärr har vi beslutat att ställa in resten av trackday-säsongen 2023 på Mittsverigebanan, detta på grund av aldeles för dåligt intresse.

Vi kommer utvärdera detta och senare under vintern/våren besluta om hur vi gör inför 2024.

RiV (Racingevent i Västernorrland) kommer vara arrangör av de återkommande trackdays på Mittsverigebanan och vi kommer att vid ett antal tillfällen även anordna dessa tillsammans med andra arrangemang. Vi kommer normalt att ha kiosk och grill öppen vid alla event utom Open track.

För att köra RiV-trackday skall man följa de regler och villkor som gäller enligt ”Villkor trackdays”, läs mer här

Vi kommer utöka de traditionella trackday-eventen med lite nytt

  • Traditionella Trackday-kvällar, flertalet torsdagar 18-21 mellan maj och september
  • Trackday-onsdag 10-17 ett antal onsdagar under juni, juli och augusti
  • Trackday-helg, 8 tillfällen på fredag, lördag eller söndag 10-17 mellan maj & oktober
  • Open track, test med drop-in några torsdagar 13-16 under juni och juli (läs mer här)
  • Race 'n' Meet, för bilklubbar och andra att ställa ut i samband med trackdays (läs mer här)

För mer info, kontakta oss via pereriknorback@msn.com eller www.racingevent.nu 


Kalender 2023

  • I N S T Ä L L T

Priser för trackdays 2023
Kväll 700 kr
Halvdag 700 kr
Heldag 1 300 kr
Open track 100 kr/10 min
Försäkring 150 kr (personlig olycksfall) 
Frivillig Trackday-försäkring offert (försäkring av fordonet) tecknas via Morris här
Hyra Garmin Catalyst 300 kr/dag läs mer här

I priserna ingår lån av transponder samt 6 % moms, fakturering till företag möjligt.